top of page

Công ty cổ phần WiGroup

Thành lập từ năm 2019, sau 5 năm hình thành và phát triển, hiện chúng tôi đang là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp dữ liệu công nghệ tài chính tại Việt Nam. 

WiGroup

Chào mừng bạn đến với Wi!

​Sứ mệnh của Chúng tôi là góp phần minh bạch hoá Thị trường Tài chính Việt Nam thông qua việc sắp xếp toàn bộ dữ liệu tài chính và dùng công nghệ để làm chúng trở nên hữu ích, thông minh, dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người.

CEO. Trần Ngọc Báu
WiChart

WiChart

WiData

WiData

Nền tảng truy xuất Dữ liệu kinh tế tài chính thông qua hệ thống Excel add-in

WiData

WiFeed

WiFeed

Nền tảng cung cấp Dữ liệu Thông tin Tài chính Kinh tế qua giao thức API

WiFeed

Charting Goals_edited_edited_edited.jpg

WiResearch

Dịch vụ cung cấp báo cáo độc lập

WiResearch

Khách hàng

bottom of page