top of page
WiGroup

Xin chào,
Chúng tôi là Wier

5+ năm hình thành và phát triển

35+ nhân sự

Chuyên viên phân tích dữ liệu, Phát triển sản phẩm công nghệ, Nghiên cứu thị trường, Vận hành và Kinh doanh

TTG_5042
TTG_5252
TTG_5035_edited
TTG_5068
TTG_5231 (2)
TTG_5118
TTG_5239
TTG_5160

Ban lãnh đạo và quản lý

TTG_4340.jpg

Trần Ngọc Báu

Founder & CEO

TTG_4800.jpg

Nguyễn Thị Thắm

Accounting Manager

TTG_4255.jpg

Huỳnh Thảo Trang

Data Manager

Ảnh nhân viên.png

Nguyễn Tùng Thanh Quí

Research Manager

Ảnh nhân viên (2).png

Đậu Thị Hảo

HR Business Partner Manager

Ảnh nhân viên (6).png

Đặng Khiết Trường

Business Development Leader

TTG_4817.jpg

Phan Nhật Hào

Business Analyst Leader

Ảnh nhân viên (7).png

Phan Văn Cường

Digital Transformation Leader

TTG_4322.jpg

Phạm Ngọc Nam

BE & DM Tech Lead

TTG_4758.jpg

Đinh Tuấn San

FE Tech Lead

bottom of page