top of page

Các chỉ số tài chính doanh nghiệp cần lưu ý

Một yếu tố quan trọng để một doanh nghiệp hoạt động bền vững và phát triển lâu dài là có một nền tài chính vững chắc, tương tự như việc một người có sức khỏe tốt mới có thể sống và làm việc hiệu quả. Để đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp, các nhà quản trị có thể tham khảo một số chỉ số, dữ liệu tài chính sau đây:

1/ Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn

 • Định nghĩa: Tỷ số này cho biết khả năng của doanh nghiệp thanh toán nợ ngắn hạn, tức là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt để trả nợ trong thời gian ngắn.

 • Công thức: Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn / Nợ ngắn hạn.

 • Kết quả: Một tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hiệu quả nằm trong khoảng từ 1 đến 4.

 • Ý nghĩa: Khi tỷ số này nhỏ hơn 1, điều đó cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng nợ ngắn hạn để tài trợ cho tài sản cố định. Chiến lược này có thể mang lại nhiều rủi ro và tạo nguy cơ phá sản do không có sự phù hợp về thời hạn giữa nợ ngắn hạn và tài sản cố định. Thông thường, mức tỷ số từ 2 được coi là tốt nhất.

2/ Tỷ số thanh toán nhanh

 • Định nghĩa: Tỷ số này thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp dựa trên tài sản lưu động có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu thanh toán.

 • Công thức: Tỷ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - Hàng hóa tồn kho) / Nợ ngắn hạn.

 • Kết quả: Thường có mức tỷ số từ 1 đến 2.

 • Ý nghĩa: Tỷ số này càng cao, mức độ rủi ro về tài chính của doanh nghiệp càng thấp. Tuy nhiên, điều này có thể đồng nghĩa với việc hiệu quả quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp cũng sẽ giảm đi. Tỷ số thanh toán nhanh là tiêu chuẩn khắt khe hơn trong đánh giá khả năng thanh toán, vì nó không tính hàng tồn kho, vì hàng tồn kho không thể ngay lập tức chuyển thành tiền mặt để thanh toán.

3/ Kỳ thu tiền bình quân

 • Định nghĩa: Kỳ thu tiền bình quân là số ngày trung bình mà một đồng hàng bán ra được thu hồi.

 • Công thức: Kỳ thu tiền bình quân = Các khoản phải thu / Doanh thu bình quân mỗi ngày.

 • Kết quả: Khi số ngày trong kỳ thu tiền bình quân thấp, điều này cho thấy doanh nghiệp không gặp khó khăn trong quá trình thanh toán và giảm thiểu rủi ro về nợ xấu. Nếu tỷ số này cao, đòi hỏi doanh nghiệp cần phân tích chính sách bán hàng để tìm hiểu nguyên nhân gây ra việc chậm thu tiền. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể áp dụng chính sách trả chậm, gia hạn công nợ hoặc tài trợ cho các chi nhánh, đại lý nhằm mục đích chiếm lĩnh thị phần, nhưng cũng dẫn đến việc gia tăng số ngày thu tiền bình quân.

4/ Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn

 • Tỷ số này đo lường khả năng của doanh nghiệp thanh toán nợ ngắn hạn.

 • Công thức: Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn / Nợ ngắn hạn.

 • Kết quả: Tỷ số thường nằm trong khoảng từ 1 đến 4. Tỷ số càng cao, khả năng thanh toán nợ càng tốt.

 • Ý nghĩa: Tỷ số dưới 1 có thể chỉ ra rủi ro về khả năng thanh toán, trong khi tỷ số cao hơn 4 có thể cho thấy doanh nghiệp không tận dụng hiệu quả tài sản lưu động để thanh toán nợ.

5/ Tỷ số thanh toán nhanh

 • Tỷ số này đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp dựa trên tài sản lưu động.

 • Công thức: Tỷ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - Hàng hóa tồn kho) / Nợ ngắn hạn.

 • Kết quả: Thường có mức tỷ số từ 1 đến 2. Tỷ số càng cao, khả năng thanh toán nhanh càng tốt.

 • Ý nghĩa: Tỷ số này đánh giá khả năng quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ số này không tính đến hàng tồn kho, do đó cần xem xét kỹ càng trong việc đánh giá khả năng thanh toán.

6/ Kỳ thu tiền bình quân

 • Kỳ thu tiền bình quân là số ngày trung bình mà một đồng hàng bán ra được thu hồi.

 • Công thức: Kỳ thu tiền bình quân = Các khoản phải thu / Doanh thu bình quân mỗi ngày.

 • Ý nghĩa: Kỳ thu tiền bình quân cho biết tốc độ thu hồi tiền từ khách hàng. Mức kỳ thu tiền càng thấp, doanh nghiệp có thể thu hồi tiền nhanh hơn và tăng tính thanh khoản.

Đối với một doanh nghiệp, việc theo dõi và đánh giá các chỉ số tài chính này là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng các chỉ số này chỉ là một phần trong việc đánh giá toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp và cần kết hợp với các yếu tố khác để có cái nhìn.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN WIGROUP

- Địa chỉ: Tầng trệt - tòa nhà Bcons Tower II, 42/1 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

- Hotline: 1900 3109

42 lượt xem

Opmerkingen


bottom of page