top of page

Cách tính lãi suất thị trường và những yếu tố ảnh hưởng

1/ Tìm hiểu về lãi suất thị trường

Lãi suất thị trường là mức lãi suất mà các tổ chức tín dụng sử dụng để cho vay hoặc cho thuê tiền. Nó được xác định dựa trên sự tương tác giữa các yếu tố kinh tế và các yếu tố thị trường. Lãi suất thị trường có vai trò quan trọng trong kinh tế bởi vì nó ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư và tiêu dùng của các doanh nghiệp và cá nhân. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ của một quốc gia và thậm chí là tình hình kinh tế của một quốc gia.

Lãi suất thị trường được sử dụng như một chỉ số để đánh giá sức khỏe của thị trường tài chính. Nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán xu hướng tăng trưởng kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực. Do đó, việc nắm rõ cách tính lãi suất thị trường và yếu tố ảnh hưởng đến nó là rất quan trọng để có thể đưa ra các quyết định đầu tư và kinh doanh chính xác và hiệu quả.

2/ Vai trò của lãi suất thị trường

Lãi suất thị trường đóng vai trò rất quan trọng trong kinh tế vì nó ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Đầu tư: Lãi suất thị trường ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Khi lãi suất thị trường tăng, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng rút tiền khỏi thị trường chứng khoán và chuyển sang đầu tư vào các khoản tiền gửi hoặc các tài sản có lợi suất cao hơn. Ngược lại, khi lãi suất thị trường giảm, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc các tài sản có tiềm năng sinh lợi cao hơn.

Lãi suất huy động theo từng nhóm ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn
Lãi suất huy động theo từng nhóm ngân hàng. Nguồn: WiChart.vn

 • Tiêu dùng: Lãi suất thị trường ảnh hưởng đến quyết định mua sắm và tiêu dùng của người tiêu dùng. Khi lãi suất thị trường tăng, các khoản vay cá nhân sẽ trở nên đắt hơn, dẫn đến giảm khả năng tiêu dùng của người dân. Ngược lại, khi lãi suất thị trường giảm, các khoản vay cá nhân sẽ trở nên rẻ hơn, tăng khả năng tiêu dùng của người dân.

 • Tài chính công: Lãi suất thị trường cũng ảnh hưởng đến chi phí vay của chính phủ và các tổ chức tài chính công. Khi lãi suất thị trường tăng, chi phí vay của chính phủ cũng tăng, ảnh hưởng đến ngân sách và chính sách tài khóa của quốc gia. Ngược lại, khi lãi suất thị trường giảm, chi phí vay của chính phủ sẽ giảm, giúp tăng khả năng vay và đầu tư vào các dự án phát triển.

 • Thị trường ngoại hối: Lãi suất thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ của một quốc gia trên thị trường ngoại hối. Khi lãi suất thị trường tăng, tiền tệ của quốc gia đó sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư và có xu hướng tăng giá trị. Tuy nhiên, khi lãi suất thị trường giảm, giá trị của tiền tệ đó có thể giảm xuống.

Tỷ giá USD/VND. Nguồn: WiChart.vn
Tỷ giá USD/VND. Nguồn: WiChart.vn

3/ Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất thị trường

3.1/ Yếu tố kinh tế

 • Lạm phát: Nếu lạm phát tăng cao, Ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, nếu lạm phát ở mức thấp, Ngân hàng trung ương có thể giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế.

 • Tăng trưởng GDP: Nếu tăng trưởng GDP tăng cao, nhu cầu vay và đầu tư cũng tăng, dẫn đến tăng lãi suất thị trường. Ngược lại, nếu tăng trưởng GDP giảm, nhu cầu vay và đầu tư cũng giảm, dẫn đến giảm lãi suất thị trường.

 • Thị trường lao động: Nếu thị trường lao động khó khăn, lãi suất thị trường có thể giảm để kích thích việc đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nếu thị trường lao động mạnh mẽ, lãi suất thị trường có thể tăng để kiềm chế lạm phát.

3.2/ Chính sách

 • Chính sách tiền tệ: Chính phủ có thể điều chỉnh lãi suất thông qua chính sách tiền tệ, bao gồm tăng hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng hoặc giảm khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế, để tác động đến lãi suất thị trường.

 • Chính sách thuế: Chính phủ có thể tăng thuế để kiềm chế lạm phát, dẫn đến tăng lãi suất thị trường. Tuy nhiên, chính phủ cũng có thể giảm thuế để kích thích tăng trưởng kinh tế, dẫn đến giảm lãi suất thị trường.

3.3/ Yếu tố thị trường

Cung và cầu về tiền tệ: Nếu cung tiền tệ giảm, lãi suất thị trường sẽ tăng để tăng khả năng thu hút đầu tư. Ngược lại, nếu cung tiền tệ tăng, lãi suất thị trường sẽ giảm để kích thích việc vay tiền và tăng trưởng kinh tế.

Lãi suất điều hành tại Việt Nam. Nguồn: WiChart.vn
Lãi suất điều hành tại Việt Nam. Nguồn: WiChart.vn

Tình hình kinh tế toàn cầu: Các yếu tố kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như biến động giá dầu và đồng USD, cũng có thể ảnh hưởng đến lãi suất thị trường.

Chỉ số giá hàng hóa quốc tế. Nguồn: WiChart.vn
Chỉ số giá hàng hóa quốc tế. Nguồn: WiChart.vn

4/ Cách tính lãi suất thị trường

Công thức tính lãi suất thị trường thường được tính bằng cách lấy trung bình cộng của tất cả các lãi suất hiện có trên thị trường tài chính. Công thức cụ thể như sau:

Lãi suất thị trường = (Lãi suất khoản vay 1 + Lãi suất khoản vay 2 + Lãi suất khoản vay 3 + ... + Lãi suất khoản vay n) / n

Trong đó:

Lãi suất khoản vay 1, 2, 3,...n là các lãi suất được áp dụng trên các khoản vay và các loại tài sản tài chính khác nhau trên thị trường.

N là số lượng các lãi suất được tính trong công thức.

Phương pháp tính lãi suất thị trường khác nhau có thể được sử dụng tùy thuộc vào mục đích của người tính toán và tính chính xác của dữ liệu lãi suất. Một số phương pháp khác nhau bao gồm:

 • Weighted Average Method (Phương pháp trung bình có trọng số): Trong phương pháp này, mỗi lãi suất được trọng số khác nhau tùy thuộc vào số tiền được vay hoặc đầu tư trong từng khoản vay hoặc tài sản tài chính đó.

 • Yield to Maturity Method (Phương pháp lợi suất đến ngày đáo hạn): Phương pháp này tính lãi suất thị trường dựa trên lợi suất mà các trái phiếu sẽ trả lại khi đáo hạn.

 • Discounted Cash Flow Method (Phương pháp dòng tiền chiết khấu): Phương pháp này dựa trên giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền tiềm năng được kỳ vọng thu được trong tương lai từ một khoản đầu tư cụ thể.

5/ Ứng dụng của lãi suất thị trường

 • Đầu tư: Lãi suất thị trường ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Khi lãi suất thị trường tăng lên, các nhà đầu tư có thể quyết định rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán hoặc các khoản đầu tư khác để đầu tư vào khoản tiết kiệm có lãi suất cao hơn. Ngược lại, khi lãi suất thị trường giảm, các nhà đầu tư có thể quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc các khoản đầu tư khác để tăng cơ hội sinh lời.

 • Tài chính: Lãi suất thị trường được sử dụng trong các giao dịch tài chính, chẳng hạn như các khoản vay, trái phiếu và các hợp đồng tài chính khác. Lãi suất thị trường càng cao, các khoản vay hoặc trái phiếu càng có giá trị cao hơn.

 • Kinh doanh: Lãi suất thị trường ảnh hưởng đến quyết định vay tiền của các doanh nghiệp. Khi lãi suất thị trường tăng lên, các doanh nghiệp có thể quyết định giảm các kế hoạch mở rộng hoặc đầu tư mới, vì chi phí vay của họ sẽ tăng lên. Ngược lại, khi lãi suất thị trường giảm, các doanh nghiệp có thể quyết định đầu tư vào các kế hoạch mở rộng hoặc đầu tư mới.

Hy vọng qua bài viết tổng hợp trên của WiGroup sẽ giúp đọc giả hiểu được sơ bộ về cách tính lãi suất thị trường và những yếu tố tác động đến nó.

Truy cập ngay wichart.vn để cập nhật thêm dữ liệu vĩ mô, kinh tế, tài chính mới nhất.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN WIGROUP

- Địa chỉ: Tầng trệt - tòa nhà Bcons Tower II, 42/1 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

- Hotline: 1900 3109

365 lượt xem
bottom of page