top of page

Những điều cần lưu ý khi phân tích mô hình công ty tập đoàn (Holdings)

Mô hình kinh doanh của các công ty có mô hình kinh doanh tập đoàn sẽ có sự khác nhau so với doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ.

  • Khác nhau về các khoản mục trọng yếu trên "Cơ cấu tài sản"

  • Cơ cấu lợi nhuận trước thuế có sự đóng góp từ "Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết"

Vì vậy, cách tiếp cận phân tích sẽ có sự khác nhau so với các mô hình kinh doanh khác. Và cách nhận diện cơ hội đầu tư cũng có sự khác biệt.

Bước 1: Nhận diện công ty tập đoàn bằng biểu đồ Wichart.

Bước đầu tiên, đi vào phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp.

  • “Cơ cấu tài sản”: Xuất hiện khoản mục "Đầu tư tài chính dài hạn" và chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng tài sản công ty.

  • “Cơ cấu lợi nhuận sau thuế”: Công ty tập đoàn được đóng góp bởi các khoản lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh liên kết.

Vì vậy, đây là 2 biểu đồ cần chú trọng khi phân tích công ty mô hình tập đoàn.

Bước 2: Áp dụng phân tích.

Đối với “Cơ cấu tài sản” ngoài khoản mục “Tài sản cố định” chiếm tỷ trọng cao, khoản mục “Đầu tư tài chính dài hạn” cũng đóng góp trọng yếu vào tỷ trọng tài sản và rất quan trọng trong quá trình phân tích công ty tập đoàn.

Đây là tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết thường có điểm chung về mô hình hoạt động kinh doanh chính, hoặc nằm trong chuỗi giá trị của công ty tập đoàn.

Để biết chi tiết danh mục các công ty liên doanh, liên kết nhà đầu tư có thể kết hợp với thuyết minh Báo Cáo Tài Chính để tìm hiểu thêm về từng công ty tập đoàn đang đầu tư.

Trong trường hợp công ty liên doanh, liên kết hoạt động hiệu quả và tạo ra lợi nhuận thì giá trị “Đầu tư tài chính dài hạn sẽ tăng và ngược lại.

Ví dụ: Cổ phiếu SGP

  • Giai đoạn 2014 - 2020, hoạt động kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết của SGP không hiệu quả vì vậy những khoản ghi nhận lỗ làm cho giá trị đầu tư giảm qua từng năm.

  • Kể từ 2021, các công ty liên doanh, liên kết bắt đầu có lãi giúp cho giá trị khoản đầu tư tăng trở lại.

Cơ cấu tài sản của SGP - WiChart

Tiếp theo, “Cơ cấu lợi nhuận trước thuế:

  • Công ty liên doanh liên kết hoạt động hiệu quả. Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh liên kết sẽ ghi nhận dương, có sự tăng trưởng so với cùng kỳ thì càng tốt.

  • Công ty liên doanh liên kết hoạt động kém hiệu quả. Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh liên kết ghi nhận thấp hoặc thậm chí lỗ.

  • Trong trường hợp công ty liên doanh liên kết có mức lỗ giảm dần theo thời gian và có dấu hiệu có lãi sẽ là cơ hội đầu tư đáng chú ý.

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế của SGP - WiChart

Lấy ví dụ cổ phiếu SGP. Trước Q2.2020 về trước SGP luôn ghi nhận lỗ từ công ty liên doanh,liên kết nhưng bước ngoặt bắt đầu từ Q3.2020 khi mà công ty ghi nhận lãi đầu tiên và kéo dài qua từng quý cho thấy công ty liên doanh liên kết đang chuyển mình hoạt động hiệu quả và tạo ra lợi nhuận.

Chi tiết video xem tại:

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN WIGROUP

- Địa chỉ: Tầng trệt - tòa nhà Bcons Tower II, 42/1 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

- Hotline: 1900 3109

68 lượt xem

Comments


bottom of page