top of page

Thông Báo Nâng Cấp Tính Năng Dữ liệu Ngành Trên WiChart

Ngày 21/03/2022 vừa qua, WiChart đã chính thức cho ra mắt các tính năng mới trong chuyên mục Dữ Liệu Ngành.


Với những tính năng mới được nâng cấp trong phần Dữ liệu Ngành, từ bây giờ các nhà đầu tư có thể:

  • Xem thêm hơn 90 chỉ số Ngành mới

  • Dễ dàng đánh giá nhanh các chỉ số thông qua hệ thống xếp hạng màu

  • Tùy chỉnh thêm/xóa dễ dàng các chỉ số hiển thị trong bảng

  • Xem lịch sử diễn biến đầy đủ các chỉ số

  • Tùy chỉnh ẩn hiện biểu đồ

  • Lưu lại các tùy chỉnh cá nhanh trong trang Ngành bao gồm các chỉ tiêu, màu sắc biểu đồ,…

Dữ liệu ngành WiChart thêm nhiều nâng cấp mới

Xem thêm các tính năng khác trong chuyên mục Dữ liệu Ngành

Comments


bottom of page