top of page

Dịch vụ báo cáo, nghiên cứu thị trường theo yêu cầu của WiResearch

WiGroup đã chính thức ra mắt dịch vụ mới mang tên WiResearch, tiếp tục mở rộng và hoàn thiện danh mục sản phẩm của mình. Các bài báo cáo, nghiên cứu thị trường của WiResearch được xây dựng dựa trên phân tích chuyên sâu và ứng dụng dữ liệu tài chính, tạo nên một nền tảng vững chắc để hỗ trợ mọi chiến lược kinh doanh của khách hàng.

1/ Giới thiệu về Dịch vụ báo cáo độc lập - WiResearch

Như một phần của hệ thống sản phẩm WiGroup, WiResearch không chỉ là một dịch vụ báo cáo độc lập mà còn là một nguồn tài nguyên quý giá cho doanh nghiệp. Với khả năng tiếp cận dữ liệu từ hơn 1.000.000 doanh nghiệp và hơn 150 ngành lĩnh vực khác nhau, WiResearch mang lại cho khách hàng cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thị trường.

Đặc biệt, WiResearch cung cấp cho khách hàng truy cập vào hệ thống báo cáo "may đo" chuyên biệt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng tổ chức. Điều này giúp khách hàng tận dụng tối đa thông tin, phân tích và đánh giá để đưa ra các quyết định chiến lược và chiến thuật một cách tự tin và hiệu quả.

Với sứ mệnh tiếp tục cung cấp giải pháp chất lượng và hiệu quả cho khách hàng, WiResearch hứa hẹn sẽ là một công cụ không thể thiếu trong hành trình phát triển kinh doanh của mọi doanh nghiệp.


WiResearch không chỉ là một dịch vụ báo cáo độc lập mà còn là một nguồn tài nguyên quý giá cho doanh nghiệp

2/ Các dịch vụ báo cáo chuyên nghiệp từ WiResearch

2.1/ Phân tích môi trường kinh doanh

Mục tiêu sản phẩm

Phân tích môi trường kinh doanh là một bước quan trọng để định hình chiến lược kinh doanh của một tổ chức. Mục tiêu của sản phẩm phân tích này là cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường và môi trường kinh doanh, từ đó giúp tổ chức đánh giá được tiềm năng của thị trường trên địa bàn và lựa chọn được ngành mục tiêu phát triển.

Đánh giá tiềm năng thị trường là việc xác định các cơ hội và thách thức mà thị trường đang đối mặt. Điều này bao gồm việc phân tích các yếu tố về kinh tế, xã hội, chính trị, công nghệ và môi trường pháp lý để đánh giá rủi ro và cơ hội trong môi trường kinh doanh.

Đánh giá lợi thế cạnh tranh và giải pháp tiếp cận thị trường là quá trình xác định và đánh giá các đối thủ cạnh tranh cũng như những lợi thế của tổ chức so với thị trường. Qua đó, tổ chức có thể xác định được các chiến lược và giải pháp để tiếp cận thị trường một cách hiệu quả và bảo vệ lợi thế cạnh tranh của mình.

Định hướng tăng trưởng tín dụng là việc xác định các cơ hội và chiến lược để tăng cường hoạt động tín dụng và phát triển tín dụng trong một thị trường cụ thể. Điều này bao gồm việc đánh giá nhu cầu và tiềm năng của thị trường về dịch vụ tài chính, cũng như xác định các phương tiện và công cụ để tối ưu hóa việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp.

Phương pháp luận

 • Phân tích quy mô thị trường dựa trên dữ liệu doanh nghiệp tư nhân

 • Đánh giá môi trường cạnh tranh dựa trên dữ liệu doanh nghiệp tư nhân

Dữ liệu

 • Dữ liệu ngành nghề

 • Dữ liệu doanh nghiệp niêm yết

 • Dữ liệu doanh nghiệp tư nhân


Báo cáo phân tích môi trường kinh doanh của WiResearch

2.2/ Đánh giá bối cảnh kinh tế vĩ mô

Mục tiêu sản phẩm

Đánh giá bối cảnh kinh tế vĩ mô là một bước quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh toàn cầu và định hình chiến lược đầu tư của các tổ chức. Mục tiêu của sản phẩm này là cung cấp thông tin cập nhật và đánh giá chi tiết về diễn biến thị trường hàng hóa quốc tế, đồng thời phân tích và dự báo xu hướng giá cả các mặt hàng trong nước.

Thông qua việc cập nhật sự kiện và đưa ra dự báo xu hướng, sản phẩm này giúp các tổ chức và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa trong nước, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư và kinh doanh có tính chiến lược.

Đặc biệt, sản phẩm cũng định hướng triển vọng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu hàng hóa, giúp nhà đầu tư xác định được các cơ hội đầu tư tiềm năng và đưa ra các chiến lược phù hợp.

Phương pháp luận

 • Phân tích biến động thị trường dựa trên dữ liệu giá hàng hóa

 • Dự báo xu hướng dựa trên các báo cáo của tổ chức quốc tế uy tín và các chuyên gia đầu ngành

 • Áp dụng phương pháp phân tích tương quan Pearson để đánh giá mối quan hệ giữa biến động giá cả và giá cổ phiếu

Dữ liệu

 • Dữ liệu giá hàng hóa quốc tế

 • Dữ liệu giá hàng hóa trong nước

 • Dữ liệu xuất nhập khẩu


Báo cáo phân tích đánh giá bối cảnh kinh tế vĩ mô của WiResearch

2.3/ Phân tích thị trường hàng hóa quốc tế và Việt Nam

Mục tiêu sản phẩm

Phân tích thị trường hàng hóa quốc tế và Việt Nam là một phần quan trọng trong việc định hình chiến lược kinh doanh và đầu tư của các tổ chức và nhà đầu tư. Mục tiêu của sản phẩm này là cung cấp thông tin cập nhật và đánh giá chi tiết về diễn biến thị trường hàng hóa quốc tế, đồng thời cập nhật sự kiện và đưa ra dự báo xu hướng cho giá các mặt hàng trong nước.

Thông qua việc phân tích thị trường quốc tế và Việt Nam, sản phẩm này giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa trên thị trường quốc tế và trong nước. Điều này giúp họ đưa ra các quyết định đầu tư có tính chiến lược và phù hợp với tình hình thị trường.

Đặc biệt, sản phẩm cũng định hướng triển vọng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu hàng hóa, từ đó giúp nhà đầu tư xác định được các cơ hội đầu tư tiềm năng và đưa ra các chiến lược đầu tư thông minh.

Phương pháp luận

 • Phân tích biến động thị trường dựa trên dữ liệu giá hàng hóa

 • Dự báo xu hướng dựa trên các báo cáo của tổ chức quốc tế uy tín và các chuyên gia đầu ngành

 • Áp dụng phương pháp phân tích tương quan Pearson để đánh giá mối quan hệ giữa biến động giá cả và giá cổ phiếu

Dữ liệu

 • Dữ liệu giá hàng hóa quốc tế

 • Dữ liệu giá hàng hóa trong nước

 • Dữ liệu xuất nhập khẩu

Báo cáo giá hàng hóa quốc tế của WiResearc

2.4/ Phân tích ngành và phục vụ mục tiêu phát triển tín dụng

Mục tiêu sản phẩm

Phân tích ngành và phục vụ mục tiêu phát triển tín dụng là một phần quan trọng trong việc định hình chiến lược phát triển của các tổ chức tài chính. Mục tiêu của sản phẩm này là cung cấp đánh giá về tiềm năng của ngành cũng như môi trường cạnh tranh, từ đó giúp lựa chọn chiến lược thích hợp cho việc phát triển tín dụng.

Thông qua việc đánh giá tiềm năng của ngành, sản phẩm này giúp tổ chức tài chính hiểu rõ hơn về các cơ hội và thách thức mà ngành đang đối mặt. Điều này giúp họ đưa ra các quyết định phát triển có tính chiến lược và bền vững.

Đồng thời, việc đánh giá môi trường cạnh tranh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lợi thế và rủi ro của tổ chức tài chính so với các đối thủ cạnh tranh. Từ đó, tổ chức có thể lựa chọn chiến lược thâm nhập phù hợp để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh và bảo vệ lợi thế cạnh tranh của mình.

Phương pháp luận

 • Phân tích quy mô thị trường dựa trên dữ liệu chưa niêm yết

 • Đánh giá môi trường cạnh tranh dựa trên dữ liệu CIC

Dữ liệu

 • Dữ liệu ngành nghề

 • Dữ liệu doanh nghiệp niêm yết

 • Dữ liệu doanh nghiệp chưa niêm yết

2.5/ Thẩm định tín dụng ngành

Mục tiêu sản phẩm

Thẩm định tín dụng ngành là một quy trình quan trọng trong việc đánh giá khả năng thanh toán của các tổ chức hoặc cá nhân trong một ngành nghề cụ thể. Mục tiêu của sản phẩm này là đánh giá triển vọng của ngành nghề đó, phân tích các đặc điểm tài chính và thực hiện đánh giá tín dụng để phục vụ mục tiêu cho vay. Đồng thời, sản phẩm cũng cung cấp thông tin về cấu trúc khoản vay phù hợp dựa trên đặc thù của ngành.

Trong quá trình đánh giá triển vọng ngành nghề, chúng tôi tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong ngành, bao gồm xu hướng tăng trưởng, biến động thị trường và các yếu tố rủi ro tiềm ẩn.

Đối với phân tích tín dụng, chúng tôi thực hiện đánh giá kỹ lưỡng về khả năng thanh toán của các tổ chức hoặc cá nhân trong ngành, dựa trên các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ lệ nợ công nợ xấu, tỷ suất lợi nhuận, và các chỉ tiêu khác liên quan đến tình hình tài chính.

Cuối cùng, chúng tôi cung cấp thông tin về cấu trúc khoản vay phù hợp, điều chỉnh dựa trên đặc thù của ngành nghề đó, nhằm tối ưu hóa việc quản lý rủi ro và đảm bảo hiệu quả cho cả bên cho vay và bên vay.

Phương pháp luận

 • Phân tích đặc thù tài chính của ngành, liên kết với các thông tin trên tờ trình tín dụng

 • Am hiểu tiêu chí phê duyệt để cấu thành báo cáo

Dữ liệu

 • Dữ liệu ngành nghề, hiệp hội

 • Dữ liệu doanh nghiệp niêm yết

 • Dữ liệu doanh nghiệp chưa niêm yết

3/ Quy trình thực hiện báo cáo của WiResearch

Quy trình sản xuất một bài báo cáo hoàn chỉnh cho khách hàng sẽ trải qua 4 giai đoạn phát triển:

 • Bước 1: Giai đoạn đầu tiên là làm rõ mục đích và kỳ vọng của khách hàng đối với báo cáo (thông tin, thuyết phục, khuyến nghị,...), kỳ vọng về nội dung, cấu trúc, và thời gian hoàn thành. Việc này giúp định hình nội dung và phạm vi nghiên cứu, đảm bảo báo cáo đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.

 • Bước 2: Sau khi xác định mục đích và kỳ vọng, cần phác thảo cấu trúc báo cáo để sắp xếp nội dung một cách logic và hiệu quả. Xác định nội dung cụ thể cho từng phần, bao gồm các tiêu đề phụ, bảng biểu, dữ liệu, biểu đồ...

 • Bước 3: Tập hợp dữ liệu cần thiết từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu nội bộ, dữ liệu công khai, và dữ liệu từ khảo sát. Từ đó, đội ngũ WiResearch tiến hành sắp xếp, phân loại, và loại bỏ dữ liệu sai lệch hoặc thiếu chính xác.

 • Bước 4: Trình bày kết quả phân tích và các đề xuất vào báo cáo cuối cùng một cách khoa học, dễ hiểu, và thu hút thông qua việc sử dụng biểu đồ, hình ảnh minh họa để làm rõ thông tin và tăng tính hấp dẫn cho báo cáo.

Hãy đăng ký ngay để WiReseach hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn một cách tốt nhất.

31 lượt xem

Comments


bottom of page