top of page

Vĩ mô WiChart nâng cấp thêm những dữ liệu mới

Với phương châm không ngừng cố gắng, không ngừng nâng cấp, đội ngũ WiChart tiếp tục cập nhật thêm nhiều dữ liệu vĩ mô mới để phục vụ các khách hàng của mình trong việc phân tích và đầu tư.Các dữ liệu mới bao gồm:

  • Chỉ số giá sản xuất PPI

  • Chỉ số giá Vận tải, kho bãi

  • Chỉ số giá Nguyên vật liệu

  • Dân số (theo khu vực)

  • Tỷ lệ Lao động

  • Tỷ lệ thất nghiệp

Đã có anh em nào vào khám phá dữ liệu mới chưa ạ?

Nếu chưa thì hãy truy cập: https://wichart.vn/macro

Hoặc WiChart.vn > Dữ liệu > Vĩ mô > Sản xuất/Dân số và Lao động


Trân trọng.

Đội ngũ WiGroup

bottom of page