top of page

WiGroup đồng hành cùng Cuộc thi “STOCK PICKING – LỰA CHỌN CỔ PHIẾU”

Ngày 15/09/2021 vừa qua, Công ty cổ phần WiGroup đã quyết định đồng hành cùng cuộc thi “STOCK PICKING – LỰA CHỌN CỔ PHIẾU” do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam – Vietnam Wealth Advisors (VWA) tổ chức, với vai trò là Nhà tài trợ Bạch kim của cuộc thi.


“Stock Picking – Lựa chọn cổ phiếu” là cuộc thi với mục tiêu chuẩn hoá các phương pháp phân tích lựa chọn cổ phiếu để đầu tư; cung cấp những đánh giá công khai, minh bạch, khách quan, có chiều sâu kiến thức từ các thành viên và các thành viên VWA có cơ hội để thực hành phương pháp phân tích, đánh giá và lựa chọn cổ phiếu của bản thân và đóng góp tri thức, kinh nghiệm cho cộng đồng.

Cuộc thi lựa chọn cổ phiếu

WiGroup – Nhà tài trợ Bạch kim cuộc thi “STOCK PICKING – LỰA CHỌN CỔ PHIẾU”

Cổ phiếu là một lớp tài sản đầu tư quan trọng trong việc xây dựng gia sản nhằm hướng tới tự do tài chính. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ về lượng và chất, đang thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư mới tham gia. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư chưa xây dựng được phương pháp tham gia thị trường, lựa chọn cổ phiếu đầu tư một cách cảm tính, bị tác động bởi rất nhiều thông tin nhiễu trên thị trường, có thể khiến họ thua lỗ. VWA phát động một Cuộc thi có tên gọi “Stock Picking – Lựa chọn cổ phiếu” với mục tiêu chuẩn hoá các phương pháp phân tích lựa chọn cổ phiếu để đầu tư; cung cấp những đánh giá công khai, minh bạch, khách quan, có chiều sâu kiến thức từ các thành viên; và các thành viên VWA có cơ hội để thực hành phương pháp phân tích, đánh giá và lựa chọn cổ phiếu của bản thân và đóng góp tri thức, kinh nghiệm cho cộng đồng.


CÁCH THỨC THAM GIA

Thành viên viết bài phân tích về 01 cổ phiếu cụ thể hoặc về VnIndex, Vn30, ETF, Chứng chỉ quỹ. Các thành viên khác nhau được phép phân tích cùng một mã cổ phiếu, cùng phân tích một chỉ số hay chứng chỉ quỹ. Một thành viên có thể phân tích nhiều bài dự thi tương ứng với nhiều mã cổ phiếu, chỉ số, chứng chỉ quỹ.

  1. Mã cổ phiếu: [Ghi rõ mã cổ phiếu hoặc chỉ số]

  2. Thời gian: Ghi rõ thời gian theo dõi và đánh giá. Tối thiểu 1/2 tháng, tối đa 3 tháng. Bài dự thi sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian mong muốn và ghi rõ của người dự thi. Ví dụ “Thời gian: Đến ngày 30/11/2021”

  3. Mức giá: Bài dự thi nêu mức giá khuyến nghị mua (Long) hoặc khuyến nghị bán (Short) ở một thời điểm. Hiệu quả của khuyến nghị sẽ được chốt ở thời điểm hết hiệu lực của bài dự thi do người dự thi thiết lập trong mục “Thời gian”.

  4. Nội dung gợi ý có thể bao gồm: – Phân tích những yếu tố ngành kinh doanh tác động đến công ty – Phân tích những yếu tố nội tại của công ty: quản trị, tài chính, nguồn vốn, phát hành chứng khoán mới,… – Phân tích cổ phiếu: gồm Giá, Lượng, hình mẫu, các chỉ số kỹ thuật,…

(Bài phân tích đảm bảo chất lượng mới được BQT phê duyệt dự thi) Thời hạn đánh giá: Theo 1/2 tháng , theo tháng, và theo quý, ở thời điểm 17h ngày 15 và ngày cuối hàng tháng. Hashtag: Bài dự thi cần ghi rõ 03 hashtag sau #StockPicking #VWA #LuaChonCoPhieu

CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM

  • 25%: 1 Like ~ 1 điểm, 1 Comment ~ 2 điểm, 1 Share ~ 3 điểm. Điểm số quy đổi ra thang điểm 100. Người có số điểm cao nhất sẽ được quy đổi sang 100 điểm, những người còn lại sẽ tính theo tỷ lệ so với người có số điểm cao nhất.

  • 50%: Stock performance – Hiệu quả đầu tư (bao gồm cả Long và Short) quy đổi ra thang 100 điểm. Người có lợi tức cao nhất sẽ được quy đổi sang 100 điểm, những người còn lại sẽ tính theo tỷ lệ lợi tức so với người có lợi tức cao nhất.

  • 25%: Chất lượng bài viết do BGK chấm điểm thang điểm 100, công bố một lần cuối cuộc thi

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Theo 1/2 tháng: – Bài đầu tiên của 1/2 tháng: Được cộng thêm 50 điểm vào mục Likes. – Nhất 1/2 tháng: 1.000.000đ – Nhì 1/2 tháng: 500.000đ – Ba 1/2 tháng: 300.000đ

Theo tháng: – Nhất tháng: 3.000.000đ – Nhì tháng: 1.500.000đ – Ba tháng: 500.000đ – Người dự thi nhiều mã cổ phiếu nhất tháng: 1.000.000đ

Giải toàn cuộc thi – Theo Quý: – Nhất quý: 10.000.000đ – Nhì quý: 5.000.000đ – Ba quý: 3.000.000đ

Giải thưởng còn bao gồm hiện vật của nhà tài trợ cho từng hạng mục giải.

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG

  • Các bài dự thi chất lượng sẽ được lựa chọn đăng trên Chuyên trang CafeBiz (Không bao gồm phần khuyến nghị mua bán cổ phiếu do yêu cầu của Luật Báo chí), được ghi rõ là bài dự thi cuộc thi “Stock Picking – Lựa chọn cổ phiếu” và người dự thi.

  • Bài dự thi chất lượng sẽ được lựa chọn để giới thiệu trên kênh Tài chính & Kinh doanh cùng với phỏng vấn người dự thi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CỘNG ĐỒNG CỐ VẤN TÀI CHÍNH WWW.VWA.ORG.VN ĐIỆN THOẠI: 094 238 6611 – EMAIL: VWA.CONTACT@GMAIL.COM

Cuộc thi “STOCK PICKING – LỰA CHỌN CỔ PHIẾU” sẽ là nơi các nhà đầu tư có cơ hội giao lưu học hỏi, bên cạnh những giải thưởng hấp dẫn, đây sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư có thêm những kinh nghiệm thực tiễn. WiGroup rất hân hạnh là nhà tài trợ Bạch kim của cuộc thi, hãy theo dõi cuộc thi cùng với WiGroup.


Comments


bottom of page