top of page

WiGroup Trở Thành Đối Tác Định Chế Của Cộng Đồng Cố Vấn Tài Chính Việt Nam (VWA)

Từ ngày 20.09.2021 Công ty Cổ phần WiGroup chính thức trở thành Đối tác định chế của Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) với mục tiêu hướng tới thúc đẩy sự phát triển của dân trí tài chính cho công chúng.


WiGroup trở thành đối tác định chế của Cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam VWA

WiGroup – Đối tác định chế VWA


Với những uy tín đã được khẳng định trên thị trường về các giải pháp dữ liệu tài chính, cùng sứ mệnh giúp tất cả mọi người Việt Nam đều có thể dễ dàng tiếp cận đến dữ liệu tài chính, WiGroup đã được VWA tin tưởng lựa chọn là Đối tác định chế với vai trò hỗ trợ dữ liệu, chuyên môn cho các hoạt động, cuộc thi,..của cộng động.


Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) là cộng đồng chuyên biệt về tài chính, đầu tư và quản lý tài sản do một nhóm các cố vấn tài chính có uy tín, các giám đốc quản lý quỹ, giám đốc công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm quyết định thành lập. VWA ra đời với vai trò phát triển và thúc đẩy cộng đồng có thể đem lại những cố vấn tài chính độc lập cho công chúng Việt Nam, hướng tới mục tiêu lành mạnh hoá tài chính và đạt tự do tài chính.


WiGroup rất vinh dự được hợp tác cùng Cộng đồng VWA cũng như sẽ tích cực tham gia các hoạt động nhằm nhanh chóng phổ cập các kiến thức tài chính và đầu tư một cách chính thống đến toàn thể mọi người, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng tài chính Việt Nam.


Commentaires


bottom of page